Har du brug for en fysisk underskrift – elektronisk

Vi er så vant til, at hvis vi handler online, tilmelder et nyhedsbrev, udfylder formular mm., så skal vi lige sætte et flueben at vi godkender handelsbetinger/persondatapolitik el. lign.

Men nogen gange, så sker det at man faktisk har et reelt fysisk møde (jeps – de findes stadig på trods af internet og Corona), hvor der udveksles persondata.

Vi fik sådan en udfordring serveret af en af vores kunder som har nogle høreklinikker. De får rigtig mange personlige informationer, som håndteres online – men hvordan gør man lige i forhold til GDPR?

Her kom Frederik lige på banen og nu er der lavet et ekstra felt på den side hvor data’en indtastes – her kan der nemt sættes en underskrift, som gemmes som svg i databasen.

Og jep – det er tjekket med advokat, at denne underskrift er gyldig.

Har I også brug for at kunne få en fysisk elektronisk underskrift af jeres kunder/klienter/patienter, så ring eller skriv og lad os tage en snak om jeres specifikke udfordring.


(Jeps – underskrift er ikke min stærke side…)

Nyheder

Hvad søger du efter?

Sommerferie

Ryd op i din MailPoet-liste automatisk og overhold GDPR!