PRISER


Det er vores arbejde, vi lever af det, vi elsker det og vi kan næsten ikke vente med at komme i gang med dit projekt. Men alle projekter er forskellige, så kontakt for at få et tilbud på lige præcis din opgave.

Mange tror prisen på en hjemmeside afgøres af antal sider, og sideantallet har da også en rolle, hvis vi snakker 50+ sider, eller du ikke selv leverer tekster og billeder. Men om siden består af fem sider eller 25 gør som udgangspunkt ikke den store forskel. Det der har størst indflydelse på prisen er funktioner og design.

Alle vores hjemmesider og webshops leveres med:

 • Responsivt design, så den fungerer både på mobil, tablet og computer
 • Nyhedsfunktion/blog
 • Galleri
 • Brugervenligt kontrolpanel (WordPress), der kan tilgås online fra en hvilken som helst computer
 • Automatisk dagligt eller ugentlig backup til din egen Dropbox
 • Kontaktformular og google-map
 • Google analytic og google webmastertool
 • SEO-plugin
 • Ekstra sikkerhed i form af speciel login-adresse og IP-spærring i 15 min. ved gentagne forkerte login-forsøg
 • 14 dages support inkl. teknisk opdatering og vedligehold efter aflevering
 • 2 timers undervisning

Priserne er vejledende. Hjemmesider er som udgangspunkt forskellige – ikke kun indholdsmæssigt, men også med hensyn til funktioner. Derfor tager vi altid en uforpligtende snak om dit projekt inden vi giver et tilbud.

FORRETNINGSBETINGELSER

Opgaven tilbydes løst som en fastpris aftale for de dele der er specificeret i dette dokument.

Ved modtagelsen af en ny opgave, vil Nordic Custom Made ApS (NCM), medmindre dette fremgår klart, kort bekræfte, hvad opgaven går ud på og eventuelt beskrive, hvilke aktiviteter der påregnes udført samt om muligt angive tidshorisonten og estimat for løsning af projektet.

Et tilbud fra NCM er gældende 30 dage fra den dag hvor tilbuddet sendes.

Et projekt er altid kundespecifikt, og betingelserne for almindelig fortrydelsesret er derfor ikke gældende.

Fortrolighed og ansvar

NCM behandler alle modtagne oplysninger fortroligt, og fortrolighedspligten dækker også evt. underleverandører.

Ved et projekts afslutning tilbageleveres evt. originale dokumenter, og NCM opbevarer ingen oplysninger om adgange til kundens systemer, med mindre andet aftales.

NCMs rådgivning sker i henhold til dansk ret, og NCM er erstatningsansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

NCM har ikke ansvar for indirekte tab, driftstab, mistet fortjeneste, tabt goodwill eller på anden måde økonomiske tab som måtte være foranlediget under udførsel af, eller efter idriftsættelse af et projekt.

Eventuelle tvister vedrørende rådgivning, herunder et eventuelt ansvar herfor, kan alene afgøres af danske domstole med anvendelse af dansk ret.

Omfang

Ændringer i et igangværende projekts omfang eller vilkår kan betyde at et nyt tilbud udarbejdes for dele eller hele projektet ift. de ændrede vilkår.

Projektforsinkelse

Har NCM ikke modtaget alt materiale eller har fuld adgang ved aftalte opstartsdato vil det have konsekvenser for den samlede tidsplan.

Generelt vil eventuelle projekt-forsinkelse kunne påvirke andre projekters tidsplaner, og derfor kan en forsinkelse ikke blot skubbes med det samme antal dage. En forsinkelse kan derfor betyde en væsentlig tidsmæssig forlængelse af hele projektet.

Sker der væsentlige skred i tidsplanen kan det blive nødvendig at gentage planlægningsprocessen, hvor de tilbageværende estimerede elementer af projektet planlægges på ny.

Ophør af samarbejde

Ønskes et samarbejde stoppet af en af parterne, vil det udarbejdede materiale altid være ejet af kunden, såfremt der er betalt for den del af projektet, der er afsluttet. Er projektet ikke afsluttet, vil prisen blive opgjort på de timer der er blevet lagt i opgaven frem til den dag samarbejdet ophører. Eventuelle licenser og udgifter til webhotel mm. vil altid skulle betales til de eksterne leverandører.
NCM er også behjælpelig med overlevering til en evt. ny samarbejdspartner mod timebetaling.

Honorar og fakturering

NCM arbejder med priser, der justeres en gang årligt.

Kunden oplyses så vidt muligt om det samlede omfang af honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

Medmindre der er indgået anden aftale, eller fastpris aftale, tager fakturering udgangspunkt i det registrerede tidsforbrug uagtet estimat, idet der dog under hensyn til omfanget og opnået resultat kan afviges herfra. NCM gør opmærksom på timeforbrug hvis dette overstiger i væsentlig grad fra estimatet.

Der faktureres som udgangspunkt løbende under et projekts forløb. Sidste fakturering sker altid efter projektets afslutning.

Ved løbende aftaler afregnes månedligt forud, med mindre andet står i tilbudet.

For mindre opgaver faktureres ved opgavens afslutning.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato med mindre andet er angivet på faktura. Ved forsinket betaling pålægges gebyr ved gentagende rykkere.

Alle priser oplyses ex. moms med mindre andet er angivet.

Markedsføring

NCM har ret til at anvende kundens navn og logo i markedsføring af projektet på NCMs platforme. Herunder de til en hver tid gængse sociale medier.

En afvigelse herfra kan ske mod kompensation.

Hjemmeside
fra 16.000,- ekskl. moms
 • Fra 20.000,- inkl. moms
Webshop
fra 30.000,- ekskl. moms
 • Fra 37.500,- inkl. moms
Opdateringsabonnement
450,- ekskl. moms pr. måned
 • 562,50 inkl. moms pr. måned
Undervisning og rådgivning
1.370,- ekskl. moms pr. time
 • 1.712,50 inkl. moms pr. time
Timepris
1.170,- ekskl. moms
 • 1.462,50 inkl. moms