PRISER


Det er vores arbejde, vi lever af det, vi elsker det og vi kan næsten ikke vente med at komme i gang med dit projekt. Men alle projekter er forskellige, så kontakt for at få et tilbud på lige præcis din opgave.

Mange tror prisen på en hjemmeside afgøres af antal sider, og sideantallet har da også en rolle, hvis vi snakker 50+ sider, eller du ikke selv leverer tekster og billeder. Men om siden består af fem sider eller 25 gør som udgangspunkt ikke den store forskel. Det der har størst indflydelse på prisen er funktioner og design.

Alle vores hjemmesider og webshops leveres med:

 • Responsivt design, så den fungerer både på mobil, tablet og computer
 • Nyhedsfunktion/blog
 • Galleri
 • Brugervenligt kontrolpanel (WordPress), der kan tilgås online fra en hvilken som helst computer
 • Automatisk dagligt eller ugentlig backup til din egen Dropbox
 • Kontaktformular og google-map
 • Google analytic og google webmastertool
 • SEO-plugin
 • AMP-plugin
 • Ekstra sikkerhed i form af speciel login-adresse og IP-spærring i 15 min. ved gentagne forkerte login-forsøg
 • 1 måneds telefonsupport inkl. opdatering og vedligehold efter aflevering
 • 2 timers undervisning

Priserne er vejledende. Hjemmesider er som udgangspunkt forskellige – ikke kun indholdsmæssigt, men også med hensyn til funktioner. Derfor tager vi altid en uforpligtende snak om dit projekt inden vi giver et tilbud.

Forretningsbetingelser

Ved modtagelsen af en ny opgave, vil Nordic Custom Made (NCM), medmindre dette fremgår klart, kort bekræfte, hvad opgaven går ud på og eventuelt beskrive, hvilke aktiviteter der påregnes udført samt om muligt angive tidshorisonten og estimat for løsning af projektet.

NCM behandler alle modtagne oplysninger fortroligt, og fortrolighedspligten dækker også evt. underleverandører. Evt. underskreven NDA dækker alle NCM ansatte og underleverandører.

NCM forbeholder sig ret til at arbejde på projekter for flere kunder der agerer i samme branche, og dermed kunne opfattes som konkurrenter. Evt. interessekonflikter forelægges de involverede parter. En evt. eksklusivitet på markedet kan evt. sikres mod kompensation.

Et tilbud fra NCM er gældende 30 dage fra den dag hvor tilbuddet sendes. Et tilbud er accepteret når der tydeligt gives et skriftligt GO på igangsættelse af opgaven. En opgave kan som hovedregel først igangsættes på forfaldsdato for første aconto faktura, lydende på 20% af den samlede projektsum, eller 3-7 arbejdsdage fra modtaget GO.

Ændringer i et igangværende projekts omfang eller vilkår kan betyde at et nyt tilbud udarbejdes for dele eller hele projektet ift. de ændrede vilkår.

Ved et projekts afslutning tilbageleveres evt. originale dokumenter, og NCM opbevarer ingen oplysninger om adgange til kundens systemer, med mindre andet aftales.

Produktet som leverancen består af, er kundens ejendom. NCM må dog frit benytte dele, udviklet i forbindelse med en kundeleverance, i andre projekter iht. gængse Open Source licenser. Undtaget er dog købte plugins, temaer og ligendende, som måtte være under andre licensformer.

Et projekt er altid kundespecifikt, og betingelserne for almindelig fortrydelsesret er derfor ikke gældende.

NCMs rådgivning sker i henhold til dansk ret, og NCM er erstatningsansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

NCM har ikke ansvar for indirekte tab, driftstab, mistet fortjeneste, tabt goodwill eller på anden måde økonomiske tab som måtte være foranlediget under udførsel af, eller efter idriftsættelse af et projekt.

Det er kundens ansvar at alle regler om korrekt databehandling overholdes iht. kundens data.

Eventuelle tvister vedrørende rådgivning, herunder et eventuelt ansvar herfor, kan alene afgøres af danske domstole med anvendelse af dansk ret.

Honorar og fakturering

NCM arbejder med priser der justeres en gang årligt.

Kunden oplyses så vidt muligt om det samlede omfang af honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

Medmindre der er indgået anden aftale, eller fastpris aftale, tager fakturering udgangspunkt i det registrerede tidsforbrug uagtet estimat, idet der dog under hensyn til omfanget og opnået resultat kan afviges herfra. NCM gør opmærksom på timeforbrug hvis dette overstiger i væsentlig grad fra estimatet.

Der faktureres som udgangspunkt løbende efterhånden som opgave afsluttes, med mindre andet er aftalt. Sidste fakturering sker altid efter projektets afslutning. Afslutning regnes som ibrugtagning af en væsentlig del af systemet på kundens server. Ved løbende aftaler afregnes månedligt forud.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato med mindre andet er angivet på faktura. Ved forsinket betaling pålægges gebyr ved gentagende rykkere, og fremsendelse af sag til Advokat for rykkerbehandling.

Alle priser oplyses ex. moms med mindre andet er angivet.

Markedsføring

NCM har ret til at anvende kundens navn og logo samt projektets navn og logo i markedsføring af projektet på NCMs platforme. Herunder de til en hver tid gængse sociale medier.

En afvigelse herfra kan ske mod kompensation.

Hjemmeside
fra 20.000,- inkl. moms
 • Fra 16.000,- ekskl. moms
Webshop
fra 37.500,- inkl. moms
 • Fra 30.000,- ekskl. moms
Opdateringsabonnement
562,50 inkl. moms pr. måned
 • 450,- ekskl. moms pr. måned
Undervisning og rådgivning
1.350 inkl. moms pr. time
 • 1.080,- ekskl. moms pr. time
Timepris
1.087,50 inkl. moms
 • 870,- ekskl. moms