301 redirect

301 redirect er en type redirect som er permanent. Det betyder at det ikke er et link man ikke ændre løbende. Dette bruges f.eks. når man skifter fra en hjemmeside til en ny.

Hvad søger du efter?

Imponerende chat-robot koder og alt muligt

Cookie-script: En besparelse, der kan mærkes