IP-adresse

En IP-adresse (Internet Protocol Address) er som et husnummer. Det er en unik numerisk adresse, der bruges til at finde og adressere f.eks. en server, så den kan kommunikere med andre enheder på netværket. IP-adressen består af en række tal, der er adskilt af punktummer, og det kan se ud som f.eks. 192.168.1.1. IP-adressen bruges til at sende og modtage data på internettet, på samme måde som en adresse bruges til at levere post til et hus.

Hvad søger du efter?

Ryd op i din MailPoet-liste automatisk og overhold GDPR!

Kopier et WordPress-site over til et andet webhotel