Webredaktørens tjekliste – undgå de oplagte fejl

Som webredaktør er der nogle ting du skal være opmærksom på for at sikre tilgængeligheden på jeres hjemmeside.

Her er en tjek-liste så du kan undgå de mest oplagte fejl:

Billeder

 • Alle billeder skal have et tekstligt alternativ, der svarer til billedets formål
 • Billeder, der kun er til dekoration skal have en blank alternativ tekst: ””

Brug ikke billeder af tekst, hvis det kan undgås. Ordblinde kan ikke markere og få læst teksten højt og svagsynede, der forstørrer siden meget, får pixeleret skrift

 • Undtagelser:
  • Logoer er accepterede
 • Hvis man er tvunget:
  • Den alternative tekst skal også her have samme formål som billedet
  • Oftest vil den alternative tekst være lig den grafiske tekst

Overskrifter

 • Overskrifterne skal inddele siden i logiske afsnit
 • Titlen for en side er automatisk en H1-overskrift
 • Hvis noget tekst er visuelt fremhævet som en overskrift (med eksempelvis fed skrift), så overvej om det ikke bør have et overskriftniveau
 • Manchettekst / Resumé bliver ikke en overskrift
 • Skal opmærkes med de funktioner, der er i WordPress.

Lister

 • Brug ikke tegn, f.eks. ) – eller >
 • Skriv ikke numrene selv
 • Brug ikke punkter fra tidligere dokumenter

Tekst-formuleringer

 • Brug ikke kun instruktioner, der er afhængig af brugerens sanser, eksempelvis:
  • Farve
  • Størrelse
  • Placering

Farve

 • Brug ikke farve som eneste måde at fortælle brugeren noget på… Det fungerer ikke for farveblinde!
 • Den tekst, der er klikbar skal beskrive formålet for linket, når den læses for sig selv

Link-tekster

 • Den tekst, der er klikbar skal beskrive formålet for linket, når den læses for sig selv

Nyheder

Hvad søger du efter?

Sommerferie

Ryd op i din MailPoet-liste automatisk og overhold GDPR!