Kan din webshop modtage betalinger efter 14. september?

Fra den 14. september træder der nye regler i kraft vedr. elektronisk betaling.

Reglerne skal medvirke til at gøre det mere sikkert at lave elektroniske betalinger og derfor bliver der stillet krav om stærk kundeautentifikation (3D Secure/tofaktor-autentifikation) fra denne dato.

De fleste betalingsgateways giver allerede i dag mulighed for at aktivere3D Secure, men mange webshops har fravalgt at aktivere det af hensyn til at et enklere checkud-flow.

Vi sørger selvfølgelig for, at alle vores kunder der har webshop og opdateringsabonnement automatisk får aktiveret denne funktion i starten af september.

Du er hjertelig velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere.

Du kan læse mere hos:

Nyheder

Hvad søger du efter?

Kopier et WordPress-site over til et andet webhotel

Nu’ det jul igen og nu’ det jul igen…