Persondata

Nordic Custom Made’ ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. 

1. DATAANSVARLIG

Nordic Custom Made laver hjemmesider, webshops og specialudviklede digitale løsninger herunder apps og integrationer til andre systemer. Alle løsninger bygges på Open Source-programmet WordPress. WordPress sikrer en god brugerflade, men er samtidig et særdeles fleksibelt system, som vi kan udvikle specialløsninger ovenpå.

Vi holder til i Kalundborg, men har kunder i hele landet og vores kunder spænder fra enkeltpersoner og mindre virksomheder, der ønsker udarbejdelse af en hjemmeside eller webshop til større kunder som museer, teatre og uddannelser, der har brug for lidt mere avancerede løsninger, der skal specialudvikles.

Vi assisterer kunderne helt fra udarbejdelse af kravspecifikation, over design og udvikling til efterfølgende vedligehold.

Nordic Custom Made (benævnes herefter Nordic Custom Made) er dataansvarlig.

Nordic Custom Mades kontaktoplysninger er:

Nordic Custom Made
Industriparken 42, 1. sal
4270 Høng
Att.: Linda Kristiansen
info@nordiccustommade.dk

Nordic Custom Made udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Nordic Custom Made er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Nordic Custom Made leverer som webvirksomhed en lang række ydelser. For hver enkelt ydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.
Når du, ved bestilling af én eller flere af disse ydelser, afgiver dine personoplysninger til Nordic Custom Made, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Nordic Custom Made.

2. HVORDAN INDSAMLER NORDIC CUSTOM MADE PERSONOPLYSNINGER?

Nordic Custom Made indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Bruger nordiccustommade.dk (f.eks. browsercookies).
 • Benytter /ncm-siden på dit website.
 • Sender e-mail eller udfylder support- og kontaktformular.
 • Skriver til os via sociale medier.
 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Nordic Custom Mades ydelser – f.eks. ved køb af et vedligeholdelsesabb.
 • I forbindelse med brug af Nordic Custom Mades digitale ydelser – herunder vores support-formular og ACF-VC.
 • Ved tilmeldelse til Nordic Custom Mades nyhedsbrev.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER NORDIC CUSTOM MADE?

Nordic Custom Made indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Købs- og downloadhistorik herunder også brugen af Nordic Custom Mades app’s og/eller andre digitale serviceydelser.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Nordic Custom Made personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Nordic Custom Made mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om handicap, så vi kan sikre tilgængelige mødefaciliteter eller andet.

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Nordic Custom Made det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger i vores kartotek.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Nordic Custom Made i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.

4. HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?

Nordic Custom Mades formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine projekter og køb af Nordic Custom Mades ydelser.
 • Kontakt til dig før, under eller efter udført arbejde.
 • Opfyldelse af din anmodning om ydelser – herunder opdateringer.
 • Forbedring og udvikling af Nordic Custom Mades serviceydelser.
 • Tilpasning af Nordic Custom Mades kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd.
 • Administration af din relation til Nordic Custom Made.
 • Opfyldelse af lovkrav.

5. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Nordic Custom Made baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Nordic Custom Made kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med udvikling af en hjemmeside, opdateringer og vedligehold, kontakt til 3.-parter (f.eks. webhotel) og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Nordic Custom Made behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Nordic Custom Made kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Nordic Custom Made forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre din oplevelse samt kvaliteten af Nordic Custom Mades ydelser.

Oplyser du Nordic Custom Made om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap eller lignende, bruger Nordic Custom Made oplysningerne til at tilpasse den pågældende ydelse (f.eks. tilpasning af mødefasciliteter).

6. DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.
Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Nordic Custom Made behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Nordic Custom Made har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Nordic Custom Made har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Nordic Custom Made alle oplysninger, som Nordic Custom Made ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Nordic Custom Made efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
  Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Nordic Custom Made enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte Nordic Custom Made, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Nordic Custom Made
Industriparken 42
4270 Høng
Att.: Linda Kristiansen

eller info@nordiccustommade.dk

Nordic Custom Made vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til dig.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Nordic Custom Made, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Nordic Custom Made kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier/backup).

7. HVIS DU ANSØGER OM EN STILLING HOS NORDIC CUSTOM MADE

Når du søger en stilling hos Nordic Custom Made (opfordret eller uopfordret) behandles de oplysninger, som du har givet Nordic Custom Made i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Nordic Custom Made bruger oplysningerne til at vurdere, om Nordic Custom Made ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Dine oplysninger opbevares i Nordic Custom Mades kontaktarkiv, hvor kun ledelsen har adgang med personligt password.

Nordic Custom Made har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Nordic Custom Made beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 6 i nærværende persondatapolitik.

8. SLETNING AF DATA

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.

Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

9. OPBEVARINGSSIKKERHED OG DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Nordic Custom Made beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Nordic Custom Made har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

For at undgå datatab tager Nordic Custom Made løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Nordic Custom Made underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Nordic Custom Mades sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Nordic Custom Mades interne systemer benytter Nordic Custom Made sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer.

Nordic Custom Made har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Nordic Custom Made sletter dine personoplysninger, når Nordic Custom Made efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

10. HOTJAR

Vi bruger Hotjar for bedre at forstå vores brugers behov og for at optimere vores services og oplevelser. Hotjar er en teknologi service, der hjælper os med at forstå vores brugeres oplevelse bedre (f.eks. Hvor meget tid bruger de på hvilke sider, hvilke links de vælger at klikke på, hvad brugere kan lide og ikke kan lide osv.) Og det gør det muligt for os at opbygge og opretholde vores service med brugernes anonyme feedback. Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at indsamle data om vores brugers adfærd og deres enheder (især enhedens IP-adresse (fanget og gemt kun i anonymiseret form), enhedens skærmstørrelse, enhedstype (unikke enheds identifikatorer), browserinformation, geografisk placering (kun land), foretrukket sprog, der bruges til at vise vores hjemmeside). Hotjar gemmer disse oplysninger i en pseudonymiseret brugerprofil. Hverken Hotjar eller vi nogensinde vil bruge disse oplysninger til at identificere individuelle brugere eller til at matche det med yderligere data om en enkelt bruger. For yderligere oplysninger, se Hotjar’s privatlivspolitik ved at klikke på linket.

Du kan fravælge oprettelsen af en brugerprofil, Hotjars lagring af data om din brug af vores hjemmeside og Hotjar’s brug af sporing af cookies på andre websteder ved at følge dette eksklusivlink.

11. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Nordic Custom Mades behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Nordic Custom Made
Industriparken 42, 1. sal
4270 Høng
Att.: Linda Kristiansen

info@nordiccustommade.dk

Eller ved at benytte vores kontakt- eller support-formular.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Nordic Custom Mades hjemmeside.

Denne side er sidst redigeret 28. februar 2022

Hvad søger du efter?

Sommerferie

Ryd op i din MailPoet-liste automatisk og overhold GDPR!